Projekty badawcze

1.    Projekt NCBR PBSIII pt. „Sieć jednoczęstotliwościowa stosująca platformę nadawczą DAB+ na potrzeby lokalnych nadawców w Polsce”. Celem projektu jest praktyczne wykonanie sieci jednoczęstotliwościowej radia cyfrowego pracującego w standardzie DAB+, działającej na terenie Wrocławia.

2.    Projekt kluczowy POIG pt. „Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń”. Wdrożenie: krajowa sieć telemetryczna.

3.    Zintegrowane systemy wieloczujnikowych sensorów bezprzewodowych i ich sieci do aktywnej ochrony obiektów i wojsk własnych. 

4.    Implementacja bezprzewodowej komunikacji w systemie sterowania firmy EUROSTER”. Wdrożono  oprogramowanie służące do realizacji komunikacji bezprzewodowej pomiędzy elementami systemu sterowania firmy EUROSTER.

5.    Studium rozwiązań technicznych związanych z budową sieci bezprzewodowych pomiędzy centrum akwizycji danych MPWiK S.A. a urządzeniami pomiarowymi znajdującymi się na terenie miasta Wrocławia.

6.    Opracowanie dokumentacji technicznej oraz technologii produkcji w skali przemysłowej anten do systemu Wi-Max.

7.    Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji - aspekty aplikacyjne i rynkowe - kompatybilność elektromagnetyczna.

8.    Mikrofalowa broń obezwładniająca (MBO)

9.    Impulsowe działa elektromagnetyczne (konkurs 1/PS/2014)

10. Kryształy molekularne w zastosowaniu do urządzeń techniki i technologii terahercowej

11. Modelowanie, planowanie i optymalizacja mobilnych sieci radiokomunikacyjnych

12. Wzorzec niestacjonarnego pola elektromagnetycznego

13. Stwarzające zagrożenia technologie z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego (PEM) oraz zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

14. Algorytmy sterowania produkcją z użyciem systemów wizyjnych

15. Efektywne harmonogramowanie zadań w cyklicznych systemach wytwarzania

16. Optymalizacja kosztów i zużycia energii cieplnej z uwzględnieniem ekologicznej energii odnawialnej dla produktów grupy Viessmann -  zastosowanie geolokalizacji, prognoz meteorologicznych i profilu użytkownika do zdalnego sterowania kotłem VITODENS 300”.

17. Opracowanie innowacyjnego mikroprocesorowego sterownika dla suszarki drogowej z silnikiem turbinowym wraz z elementami wdrożenia do produkcji seryjnej

18. Optymalizacja stochastyczna w zagadnieniach automatycznej regulacji ostrości

19. Metody automatycznej syntezy szybkich filtrów cyfrowych o stałych współczynnikach wykorzystujących resztowy system liczbowy

20. Model i symulacja zachowania termicznego procesów wielordzeniowych z wykorzystaniem układów FPGA

21. Poprawa niezawodności złożonych systemów informatycznych poprzez rekonfigurację

22. Algorytmy optymalizacji dyskretnej w pełni wykorzystujące moc obliczeniową współczesnych systemów komputerowych

23. Optymalizacja strategii rekonfiguracji dyskretnych systemów transportowych w sytuacjach kryzysowych

24. Wykrywanie i ocena korozji w kotłach energetycznych

25. Bezprzewodowe sieci czujników w zastosowaniach monitorowania środowiska i alarmowania o zagrożeniach, zapewniające długi czas działania i dużą niezawodność.

26. Manipulator nowej generacji dla symulowania zabiegów laparoskopowych.

27. Oprogramowanie dla skanera kryminalistycznego.

28. Symulator procesów transportowych i przepływów w sieciach.

29. Automatyczna konfiguracja stacji bazowych telefonii mobilnej.

30. Zarządzanie siecią czujników bezprzewodowych.