Informacje

Centrum Kompetencji „e-Technologie” zastało powołane przez Radę Naukowo-Przemysłową Konsorcjum IATI w dniu 12 maja 2016 r. Działa w Obszarze Tematycznym IATI "Technologie informacyjne i telekomunikacyjne”.

Koordynatorem Centrum jest Politechnika Wrocławska, a dokładniej Wydział Elektroniki, reprezentowana przez trzy Katedry Wydziału Elektroniki: Katedrę Telekomunikacji i Teleinformatyki, Katedrę Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania, Katedrę Informatyki Technicznej. Partnerem Centrum Kompetencji jest także Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych (Klaster ICT) stanowiący „pomost do biznesu”.

Centrum skupia specjalistów ze świata nauki, biznesu oraz przemysłu, których merytorycznie łączą nowoczesne technologie oparte na rozwiązaniach informatycznych, elektronicznych, sieciowych, telekomunikacyjnych i innych. Wszystkie te technologie mają wspólne odniesienie od bezpośredniego zastosowania elektroniki we wszystkich obszarach przemysłu, codziennego życia, edukacji, transportu, rozrywki, itd.

Podstawowe cele Centrum „e-Technologie” obejmują badania naukowe i stosowane, wdrożenia, ekspertyzy, pomiary, testowanie, unikalne projekty oraz edukację w zakresie informatyki, telekomunikacji, teleinformatyki, mechatroniki, informatyki przemysłowej, sieci komputerowych, automatyzacji procesów, technologii mobilnych, cyberbezpieczeństwa, telemedycyny, systemów multimedialnych, sztucznej inteligencji, inteligentnych miast i wielu innych.

Dzięki koncentracji wiedzy i jej skutecznego wykorzystywania przez blisko 80 Członków Klastra ICT, a więc uczelni, firm, organizacji samorządowych i instytucji otoczenia biznesu, podstawowe cele Centrum Kompetencji „e-Technologie” będą realizowane. Należy podkreślić wyjątkowy charakter i możliwości tego Centrum Kompetencji, wynikające z potencjału, który wniósł Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych.

Posiadana infrastruktura badawcza (unikatowa aparatura badawcza i zaplecze laboratoryjne):

  • Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (LKE)

  • Laboratorium Wzorców pola E-M 

  • Laboratorium systemów bezprzewodowych
  • Laboratorium systemów satelitarnych i telewizji kablowej
  • Laboratorium techniki światłowodowej
  • Laboratorium Optymalizacji i Sterowania Dyskretnych Procesów Produkcyjnych
  • Laboratorium Systemów Automatyki i Mechatroniki

  • Laboratorium Urządzeń i Układów Automatyki

  • Laboratorium Modelowania Cyfrowego

  • Laboratorium Konstrukcji Urządzeń Automatyki

  • Laboratorium Systemów Wizyjnych i Teorii Sterowania

  • Laboratorium Modelowania Systemów Automatyki

  • Laboratorium Systemów Mikroprocesorowych w Automatyce

  • Laboratorium  Budynków Inteligentnych

  • Certyfikowane Centrum Szkoleniowe KNX – smart buildings

  • Pracownia Inżynierii Oprogramowania

  • Laboratorium Architektury Komputerów

  • Pracownia Elementów i Urządzeń Cyfrowych

  • Laboratorium Projektowania Układów Cyfrowych, Mikrokontrolerów, Hurtowni i Eksploracji Danych, Aplikacji Równoległych i Rozproszonych

  • Laboratorium Informatyki

  • Laboratorium Grafiki Komputerowej i Przetwarzania Obrazów

  • Laboratorium Inżynierii Oprogramowania i Inteligencji Obliczeniowej

  • Laboratorium Projektowania ASIC, Transputerów, Multimediów, Mikrokontrolerów

   


  prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski
  Politechnika Wrocławska
  +48713204582
  prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz
  Politechnika Wrocławska
  +48713202795
  prof. dr hab. inż. Czesław Smutnicki
  Politechnika Wrocławska
  +48695910300
  prof. dr hab. inż. Andrzej Kucharski
  Politechnika Wrocławska
  +48713202730
  dr hab. inż. Paweł Bieńkowski, prof. nadzw.
  Politechnika Wrocławska
  +48713203087
  prof. dr hab. Elżbieta Bereś-Pawlik
  Politechnika Wrocławska
  +48713202119
  prof. dr hab. Edward Pliński
  Politechnika Wrocławska
  +48713202505
  dr hab. inż. Piotr Słobodzian, prof. nadzw.
  Politechnika Wrocławska
  +48713204583
  dr hab. inż. Kamil Staniec, prof. nadzw.
  Politechnika Wrocławska
  +48713203434
  dr hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. nadzw.
  Politechnika Wrocławska
  +48713203080
  dr hab. inż. Wojciech Krzysztofik, prof. nadzw.
  Politechnika Wrocławska
  +48713202201
  dr hab. inż. Janusz Biernat, prof. nadzw.
  Politechnika Wrocławska
  +48713203916
  prof. dr hab. inż. Jan Magott
  Politechnika Wrocławska
  +48713203295
  prof. dr hab. inż. Ewa Skubalska-Rafajłowicz
  Politechnika Wrocławska
  +48713203345
  dr hab. inż. Olgierd Ryszard Unold, prof.nadzw.
  Politechnika Wrocławska
  +48713202745
  dr hab. inż. Henryk Józef Maciejewski
  Politechnika Wrocławska
  +48713202681
  dr hab. Wojciech Bożejko, prof. nadzw.
  Politechnika Wrocławska
  +48713202961
  prof. dr hab. inż. Zygmunt Hasiewicz
  Politechnika Wrocławska
  +48713202549
  dr hab. inż. Iwona Karcz-Dulęba, prof. nadzw.
  Politechnika Wrocławska
  +48713203268
  dr hab. inż. Tyll Krueger, prof. nadzw.
  Politechnika Wrocławska
  +48713203433
  dr hab. inż. Przemysław Śliwiński, prof. nadzw
  Politechnika Wrocławska
  +48713203277
  dr hab. inż. Grzegorz Mzyk, prof. nadzw.
  Politechnika Wrocławska
  +48713202549
  prof. dr hab. inż. Krystyn Styczeń
  Politechnika Wrocławska
  +48713203838